aparat-kepolisian-memberhentikan-pengguna-jalan-yang-kedapatan-tidak-menggunakan_200409114840-944