Keajaiban-keajaiban Dunia Saat Rasulullah Dilahirkan

Keajaiban Alam Rasulullah Dilahirkan

Keajaiban Alam – Kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiull Awal, Tahun Gajah di Mekah adalah peristiwa pembuka rahmat untuk semua alam semesta.

Kelahiran Nabi Muhammad adalah momen paling utama dalam histori Islam. Terdapat beberapa keajaiban yang menemani histori kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa sajakah? Tersebut penjelasannya.

Pertama, semasa Rasulullah SAW ada didalam kandungan ibundanya, Aminah, beliau tak terasa sulit seperti dihadapi oleh ibu-ibu yang hamil. Kehamilannya diakui lewat berita dari malaikat yang adatang padanya saat beliau tengah tidur.

Malaikat menyampaikan kalau beliau sudah memiliki kandungan seseorang nabi serta pemimpin semua umat manusia. Sleain itu, kehamilannya ditandai dengan haidnya terputus serta berpindahnya sinar dari muka Abdullah ke berwajah.

Ke-2, saat nur (sinar) Muhammad masuk kedalam rahim Aminah, Allah memerintahkan malaikat agar membukakan pintu surga Firdaus serta memberi tahu semuanya penghuni langit serta bumi.

Tanah-tanah di sekitaran lokasi itu yang kering jadi subur, pohon-pohon kayu rimbun serta berbuah lebat. Demikian halnya hewan-hewan di darat serta di laut repot membincangkannya.

Ketiga, peperangan tentara bergajah yang dimaksud didalam Alquran Surat Al-Fil, datang menyerang kota Mekah. Pasukan itu diketuai oleh seseorang tentara bergajah dengan menunggang seekor gajah besar bernama Mahmudi.

Waktu mereka nyaris hingga ke tempat itu, gajah-gajah mendadak berhenti serta mundur atas izin Allah. Lalu, beberapa kumpulan burung Ababil datang menyerang serta menghancurkan mereka seperti diterangkan dalam Alquran.